Koji su sve stilovi tattoo motiva?

Kako i u klasičnom slikarstvu tako i u tetoviranju koje je samo po sebi još jedna slikarska tehnika, postoje razni slikarski stilovi. Nazivat ću ih stilovi motiva za tetoviranje ili tattoo motiva a ne stilovi tetovaža ili tetoviranja jer je tetovaža samo aplikacija na koži koja sadrži neki motiv, a tetoviranje je čin unošenja pigmenta u kožu pomoći igle.

Najzastupljeniji stilovi motiva za tetoviranje su:
     -tribal ili plemenski stil
     -celtic ili keltski stil
     -haida
     -realizam
     -fantasy
     -japanski stil
     -traditional ili tradicionalni
     -new school ili nova škola
     -biomechanical ili biomehanički stil