Zabrana boja za tetoviranje u EU

Menu
boje za tetoviranje

Europska agencija za kemikalije (ECHA) predložila je da se određene tvari koje sadrže boje za tetoviranje povuku iz opticaja. U to spadaju pigmenti plavo 15 i zeleno 7, koji su sadržani u dvije trećine svih boja za tetoviranje. Do prijedloga zabrane pigmenta plavo 15 i zeleno 7 došlo je zbog problema koji su nastali u frizerskim salonima. Naime, frizerima je boja još tjednima ostajala na rukama, a mušterijama na tjemenu. Pošto su u Njemačkoj frizeri svrstani u istu kategoriju sa majstorima tetoviranja radi se o najobičnijoj birokratskoj represiji. Molimo vas da potpišete peticiju protiv zabrane boja za tetoviranje u EU.

Ovdje možete potpisati peticiju.